Składniki kosztu procesu transportowego

Koszt transportu – składniki kosztowe procesu

Te koszty nie zawsze są uwidocznione, nie zawsze też są negocjowane z usługodawcą, ale zawsze są. Jeśli zaś się ich nie uwzględni, może to wpłynąć na zły wybór środka transportu, wyższy koszt transportu, a przede wszystkim na wyższy poziom zapasu albo braki w ofercie.

Składniki kosztu transportowego

Szukasz partnera transportowego?

Zapoznaj się z naszą ofertą i zadzwoń do nas już dziś.

(1) Koszt organizacji transportu.

Transport może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Jeśli jest wewnętrzny, świadczony przez jednostkę firmy, zwykle nie wszystkie koszty są liczone. Ale jeśli jest zewnętrzny, to efekt może być wręcz odwrotny. Ponieważ koszt transportu jako usługi zewnętrznej jest wyraźnie uwidoczniony, prowokuje aby go obniżyć, negocjując wyśrubowane warunki umowy lub szukać tańszego dostawcy. Do tego trzeba dodać wpływ zmiany na poziom dostępności i zapas.

(2) Koszt zamówienia transportu.

To koszt operacji administracyjnej złożenia zamówienia i wszelkie związane z nimi ograniczenia w postaci limitu ładowności czy długości Lead Time. Transport nie zawsze jest taki, jaki jest potrzebny, a często wybierany jest taki, jaki akurat jest dostępny. Często też trzeba zamówić go z dużym wyprzedzeniem. A to nie tylko uciążliwość, ale też konieczność starannego planowania, co i kiedy będzie potrzebne. Do tego wydłuża się Lead Time, kluczowy parametr dla zarządzania zapasem i/lub dostępnością.

(3) Minima logistyczne.

Zamawia się przewóz konkretnej partii albo pojemność środka transportu. A nawet jeśli przewóz partii, to i tak przewoźnik uwzględni to, jakim środkiem transportu przewozi. Te pojemności podlegają podobnym zasadom jak minimum logistyczne, np. kontenery są 20 albo 40-to stopowe, a naczepy mają standardowe wymiary. Pojemności czy nośność środków transportu nie jest dla procesu logistycznego niczym innym jak rodzajem minimum logistycznego. To minimum to zaś parametr, który trzeba uwzględnić w zarządzaniu poziomem zapasu.

(4) Koszt operacji transportowych.

W szczególności załadunek, wyładunek i ewentualne przeładunki. Czasem jest też koszt przechowywania w miejscu konsolidacji. Wyliczając np. koszt dostawy kontenerem czy przewozem drobnicowym trzeba dodać nieunikniony koszt załadunku, rozładunku czy przeładowania. Ten koszt zwykle staje się kosztem magazynowania, a powinien być składową kosztu transportu. To z kolei zaburza obraz tych kosztów.

(5) Koszt przewozu.

To najbardziej widoczny i porównywalny między różnymi operatorami koszt transportu. To cena za przewóz na danej trasie. Jego słabością jest brak włączenia wszystkich kosztów, w szczególności wpływu na poziom zapasu i kosztów operacji magazynowych.

(6) Kosztu uszkodzeń.

Większość zawodowych firm transportowych ubezpiecza się od uszkodzeń transportowych (co jest zresztą wymogiem posiadania licencji), więc koszt uszkodzeń czy zagubieni staje się dla nich kosztem ubezpieczenia i przestają się nim przejmować. Jednak jeśli poziom strat wzrośnie, to i firma ubezpieczeniowa przemyśli poziom składek. Gdy firma sama organizuje transport, wtedy ten koszt ujawnia się bezpośrednio. Największa jego część to efekt braku opakowań zbiorczych, efekt zmniejszenia minimum logistycznego. Dlatego wyliczając spadek poziomu zapasu w wyniku zmniejszenia mdq, warto sprawdzić wpływ na poziom uszkodzeń.

(7) Wpływ rozwiązania transportowego na poziom zapasu.

Poza oczywistym wpływem Lead Time rozwiązanie transportowe to rzadko rozważany efekt rozwiązania transportowego. Jeśli np. firma korzysta z taniego, ale mało wiarygodnego dostawcy usług, to koszt transportu zmaleje, ale wzrośnie potrzeba posiadania zapasu bezpieczeństwa albo wzrośnie poziom braków. Bardziej zaawansowane jest wyliczenie wpływu pojemności środka transportu.

Skontaktuj się z nami