Contact

Edyta Pogorzelska

Warehousing and packaging

Daniel Kokoszka

Shipping and transport


Company's data

PRO-LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piotra Bardowskiego 10
03-888 Warsaw, Poland

NIP: 527-26-67-502
REGON: 145844990

Company’s bank account:
55 1020 1068 0000 1302 0327 4529

Main warehouse

PRO-LOGIS Sp. z o.o.
ul. Piotra Bardowskiego 10
03-888 Warszawa

Second warehouse

PRO-LOGIS Sp. z o.o.
ul. św. Tomasza 4
05-840 Brwinów