Konfekcjonowanie towarów

Konfekcjonowanie towarów – z czego się składa?

Czyli etykietowanie, nanoszenie oznaczeń, dodawanie materiałów reklamowych lub przepakowanie. Inaczej to proces przygotowania „generycznego” produktu do wymagań konkretnego kanału sprzedaży. U producenta nie da się go wtedy przygotować (co byłoby najtańsze), gdyż kanałów dystrybucji jest zbyt wiele i każdy ma swoje specyficzne wymagania.

Proces konfekcjonowania nie jest tożsamy z przygotowaniem towaru do wysyłki. Jest tam znacznie więcej elementów, które w dodatku trudno zaplanować i zautomatyzować. Dlatego w firmach, które muszą oszczędzać na każdym etapie procesu logistycznego, lepiej znaleźć zewnętrznego partnera magazynowego typu 3pl, który ma do tego infrastrukturę, przygotowane procesy, przeszkolonych i doświadczonych pracowników oraz system ich nadzorowania i rozliczania.

Tu wyzwaniem jest niezbędna do konfekcjonowania powierzchnia, ale największym jest efektywność procesu. Tej efektywności (a więc kosztów) nie da się osiągnąć bez doświadczenia. Dla firm, które mają wysoką marżę i dużo miejsc na koszty, to do przełknięcia, ale dla np. sklepów e-commerce, które liczą każdą złotówkę, wydajność może być wyzwaniem.

Szukasz usługi konfekcjonowania?

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z biurem, nasi specjaliści przygotują dla Ciebie kompleksową ofertę.

Jakie mogą być składniki procesu konfekcjonowania produktów?

Etykietowanie

Hurtownicy,  tym bardziej firmy produkcyjne mają wielu odbiorców, często w różnych krajach. Czasem etykietowanie to także zabezpieczanie towaru przed kradzieżą, np. w formie naklejenia metki „piszczącej”, odpowiedniej dla systemu danej sieci. Ale nie tylko sam towar bywa oznakowany metką cenową. Czasem trzeba oznakować np. każdą partię towaru czy całą paletę, tym razem nie w celach handlowych, ale w celach logistycznych.

Oznakowanie

To często wymóg np. centrów logistycznych sieci handlowych. Towar nie trafia tu prosto do sklepów, tylko do pośredniego magazynu przeładunkowego. Zwykle jest tak dlatego, że jest go za mało na dostawę bezpośrednią, a przewozy częściowe są bardzo kosztowne. 

Taki magazyn przeładunkowy ma do obsłużenia kilkadziesiąt, a nawet kilkaset sklepów, do tego samych rodzajów produktów może być bardzo wiele. Stąd wymagania, aby towar przychodzący do centrum logistycznego był wyraźnie oznakowany, w dodatku w sposób znany temu centrum (a każdy wyrobił sobie inny system). Takie oznakowanie bardzo ułatwia operowanie towarem już w samym centrum, ale wymaga zaplanowania procesu w miejscu gdzie odbywa się konfekcjonowanie.

Dodawanie materiałów reklamowych

To może nie zdarza się często, za to gdy się zdarzy, bardzo zaburza i wydłuża proces konfekcjonowania towaru. Chodzi o dołożenie jakiegoś produktu czy ulotki. Takie proces na ogół nie jest wspierany przez system magazynowy typu WMS. Trzeba o nim pamiętać, czasem ze względu na efektywność procesu konfekcjonowania można wprowadzić dany materiał reklamowy do systemu WMS jako towar, co ułatwi zarządzenie procesem. 

Trzeba też znaleźć miejsce na takie materiały, a typowe stanowiska do pakowania mają zaplanowany każdy cm2 powierzchni, więc o takie miejsce jest trudno. System nie zadba też o uzupełnianie tych materiałów, więc jest to kolejny proces obsługiwany ręcznie, który utrudnia starannie zaplanowany proces przygotowania towaru do wysyłki.

Przepakowywanie

Kolejny proces, który trudno zautomatyzować, a tym samym zoptymalizować pod względem efektywności. Towary często przychodzą od producentów w opakowaniach zbiorczych, a tak nie nadają się do sprzedaży. I trzeba te produkty wyjąć, czasem przełożyć do innego opakowania, czasem do standu. To proces uciążliwy i trudny do zaplanowania. A w praktyce biznesowej oznacza to, że to proces kosztowny. Najczęściej wąskim gardłem będzie tu powierzchnia magazynowa, trzeba mieć gdzie rozłożyć jeden rodzaj opakowań, a także gdzie będą przygotowane do konfekcjonowania nowe kartony.

Skontaktuj się z nami